Seguretat

Seguretat

La seguretat és un dels objectius i conceptes clau de Docpopuli com a empresa que desenvolupa serveis a través de les TIC.

La política de seguretat de Docpopuli sempre porta associat tres conceptes que són necessaris salvaguardar i que són la confidencialitat, la integritat i l'autenticitat:

La confidencialitat es refereix a la capacitat de mantenir un document electrònic inaccessible a tots, excepte a una llista determinada de persones.

La integritat garanteix que el document rebut coincideix amb el document emès sense possibilitat de canvi.

L'autenticitat es refereix a la capacitat de determinar si una llista determinada de persones ha establert el seu reconeixement i/o compromís sobre el contingut del document electrònic. El problema de l'autenticitat en un document tradicional se soluciona mitjançant la signatura autògrafa. Mitjançant la seva signatura autògrafa, un individu, o diversos, manifesten la seva voluntat de reconèixer el contingut d'un document, i si és el cas, a complir amb els compromisos que el document estableixi envers l'individu.

El problema de la confidencialitat es relaciona comunament amb tècniques anomenades de xifrat, i els problemes d'integritat i d'autenticitat, amb tècniques anomenades de signatura digital.

Docpopuli, dóna solució als problemes anteriorment descrits, ja que el servei de Docpopuli a part del sistema d'entrada amb nom d'usuaris i contrasenya, porta associada la signatura digital de documents així com el segellat de temps.

Condicions Generals de Seguretat

Mantingui sempre actualitzat el programa (software) del seu navegador. Per fer-ho, pot connectar-se al web del proveïdor corresponent. Utilitzi el Login i Password que utilitza per accedir als Serveis del Portal únicament per a aquests fins. No escrigui el Login i Password si al seu voltant hi ha alguna persona aliena que pugui distingir-los. Eviti utilitzar ordinadors de llocs públics o que puguin ser intervinguts per terceres persones. La correcta elecció de Password pot reforçar la seva seguretat. Eviti utilitzar números fàcilment deduïbles de la seva persona (exemple:data de naixement) o que porti anotats. Si vostè disposa de navegador Netscape Communicator anterior a la versió 4.5, o bé de Microsoft Internet Explorer anterior al 5.x, li recomanem que l'actualitzi perquè, des del 1 de gener del 2000, quan visiti webs que utilitzin navegació segura (https) amb certificat emès per Verisign, visualitzarà en una pantalla de diàleg que el certificat d'arrel de la CA (Certification Authority) ha expirat. La informació sobre la versió del seu navegador la trobarà en l'opció Ajuda de la barra superior del programa (Quant a ...).

Tampoc ha de tenir habilitada l'opció "Autocompletar formularis" tot i que li facilitaria la navegació. En finalitzar, utilitzeu sempre el botó "Sortir", ja que es tanca la sessió immediatament. És sempre una bona pràctica canviar periòdicament la clau d'accés.

Què és un Certificat de Seguretat?

El Certificat SSL és un protocol de seguretat utilitzat en la comunicació i transferència de dades entre l'usuari i la Xarxa. S'utilitza per a protegir la transmissió d'informació confidencial i que ningú més pugui manipular de manera inapropiada.

¿Per a qui són els Certificats de seguretat SSL?

És pràcticament d'ús obligatori per a una pàgina web amb botiga online (eCommerce, Magento, etc.), Carro de compra, realitzar pagaments online (TPV virtual, Paypal) o simplement sol · licitar informació a clients i usuaris a través de formularis, efactures, etc ..

Què comporta activar un Certificat de Seguretat

Protegirà les transaccions econòmiques i de dades dels seus usuaris a Internet. Millorarà la confiança dels seus clients a la seva pàgina web. Complirà amb la normativa de la LOPD, Llei orgànica de protecció de dades, en garantir la privacitat dels seus compradors o visitants. Docpopuli com Servidor segur (SSL Secure Sockets Layer) Tant si accedeix des del seu ordinador, a través del "Àrea de clients" de www.docpopuli.com, com si ho fa des d'un terminal mòbil (properament), accedeix a un Servei electrònic que disposa de sistemes de màxima seguretat en utilitzar el protocol SSL (Secure Sockets Layer) de 256 bits, que li garanteix la comunicació segura (https :) amb el nostre servidor. A més, amb aquest protocol de seguretat, tota la informació que s'intercanvia entre el seu terminal i Docpopuli està totalment protegida mitjançant un mecanisme de claus públiques i privades, que utilitza els algoritmes d'encriptació estandarditzats més potents del mercat. D'aquesta manera s'aconsegueix que sigui il·legible per terceres persones. La verificació de que es connecta realment amb el nostre servidor està avalada per la certificació digital de VeriSign, autoritat certificadora internacional. Aquest certificat és un document d'identitat Digital basat en tècniques de xifrat de clau pública. No hi ha dos iguals al món, així identifica al nostre Servei davant del navegador del client, com si es tractés del nostre 'DNI'. El seu navegador li indica que es troba sota una connexió segura, mostrant un cadenat tancat en un dels marges de la pantalla.

© L’Equip de Docpopuli