Protecció de dades

Protecció de dades

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'empresa Docpopuli, SL l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant qualsevol formulari de registre electrònic que aparegui a la nostra pàgina web, i les dades a les quals s'accedeixi com a conseqüència de la navegació per aquesta, o de les consultes, sol·licituds o operacions realitzades a través de la pàgina web, es recolliran en un fitxer,  responsabilitat de Docpopuli.SL.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d'aquestes dades, en els termes que estableix la LOPD, mitjançant el formulari de contacte. La no complementació o la complementació parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin suposarà que no es pugui atendre la seva sol·licitud. Li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals, per a què la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Les finalitats de la recollida de les seves dades són les que particularment s'indiquen en cadascuna de les pàgines on es troben els distints formularis de registre electrònic. Amb caràcter general, les dades personals que vostè proporcioni es tractaran amb la finalitat de facilitar la gestió de les consultes i peticions que ens realitzi. L'informem que estan implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i d'organització necessàries per a garantir la seguretat de tota dada de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

Docpopuli i la Llei de Protecció de Dades

Dins dels diferents nivells de seguretat marcats per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, Docpopuli amb la implantació i manteniment del document de seguretat compleix estrictament les mesures del nivell alt establertes per la dita normativa.

Per al tractament de les dades de caràcter personal catalogades com a nivell alt, Docpopuli ha implantat, entre altres, les següents mesures:

  1. La utilització de mecanismes d'encriptació i xifrat de les dades.
  2. El registre, control i emmagatzematge de logs d'accés als fitxers.
  3. L'emmagatzematge de la còpia de seguretat en una ubicació diferent.

 

 

© L'equip de Docpopuli