FAQ's

Preguntes freqüents

A qui va dirigit Docpopuli?

A qualsevol persona particular o empresa. Si ets un particular podràs rebre factures i documents, si ets una empresa podràs enviar tota la teva documentació.

De qui puc rebre documents?

De tots els proveïdors disponibles, freqüentment se'n incorporen de nous, revisa'ls!. Si n'hi ha algun que necessitis i no està disponible digue'ns-ho i intentarem tenir-lo.

Puc pujar els meus propis documents a Docpopuli?

Si, per descomptat. Pots pujar qualsevol format d'arxiu, amb les següents limitacions un pes màxim per arxiu de 5Mb, i com a màxim un total de 20 documents (arxius). Encara que aviat ampliarem aquestes qüantitats i per descomptat gratuïtament. Aquesta funcionalitat està pensada per a que puguis guardar els teus documents,  factures, garanties, còpia de la Renda, etc... no como a un espai per a realitzar còpies de seguretat de HD, ni com a lloc per intercanviar o compartir fitxers.Si necessites més espai fes-nos-ho saber.

Puc portar la comptabilitat de casa amb Docpopuli?

Docpopuli et facilita un arxiu virtual i segur per a totes les teves factures, i t'ajuda a tenir un major control de les teves despeses, però no és una aplicació de comptabilitat.

Quines transaccions telemàtiques gestiona Docpopuli?

Àmbit Laboral (Nòmines, Declaració Renta, retencions, calendari laboral, contractes, acomiadaments, acollida de nous treballadors,  ...)

Àmbit de la Salud (Revisions mèdiques, Vigilància de la Salud Laboral, informes, programacions de visites, ...)

Àmbit administració pública (IBI’s, IAE, Circul·lació, aigua, escombraries, cànons, regants, cementiri, guals, ...)

I tots aquells documents que considereu de rellevància.

Docpopuli és per mi?

Si consultes les teves factures per Internet, si vols tenir sempre a mà els documents importants, si vols oblidar-te dels voluminosos arxius en paper, si no vols perdre cap més paper, llavors si, Docpopuli és per tu!

Sóc una petita empresa puc usar Docpopuli?

Si, per descomptat, contacta amb nosaltres i t'indicarem com. Sense inversions i sense instal·lacions de programes. Ni contractes de manteniment.

Quins Beneficis i Estalvi obtindrà la meva empresa amb l’ús de Docpopuli?

Econòmics: Reducció de despeses fins a un 90% en relació a l’enviament tradicional en paper amb una inversió de 0 Euros ja que amb Docpopuli, únicament ES PAGA UN COP ES GENERA ESTALVI, és a dir per factura o comunicació deixada d’imprimir. I eliminant tots aquells processos administratius que generen despesa i no aporten valor. Reducció de despeses en manteniment de software i hardware.

Funcionals: Canals de comunicació més eficients i universals. Immediatesa en les comunicacions independentment del volum de les mateixes. Certesa en l’emissió i recepció de tot document. Reducció en espai destinat a l’arxiu de documents en paper. Il·limitat en espai i temps. Utilització del Dni electrònic. Millora dels processos administratius.

Corporatius: Contribució a un model d’empresa sostenible. Adaptació a les noves tecnologies. Accés fàcil, segur (certificats SSL 256 bits), legal  i ràpid a la informació rellevant entre empresa i client/treballador.

Ecològics: Eliminació del consum de paper i consumibles en general que es generen en l’enviament tradicional.

He d'instal·lar-me o baixar-me algun programa per usar Docpopuli?

No, per usar Docpopuli només necessites una connexió a Internet.

Com puc donar-me d'alta a Docpopuli?

Hi ha diverses maneres de donar-se d'alta a Docpopuli:

 • Amb DNI electrònic, aquesta permet el màxim nivell d'usabilitat de Docpopuli, ja que es garanteix fefaentment la identitat de l'usuari.
 • Sense DNIe, caldrà verificacions addicionals per autentificar la seva identitat.
 • Altes presencials en oficines d'entitats col·laboradores, ajuntaments, determinades empreses. I com no a les oficines centrals de Docpopuli.

  És legal l’enviament de Documents a través de Docpopuli?

  SÍ, Docpopuli és un portal innovador que permet l’enviament i recepció instantani de factures i/o documents, que satisfà les necessitats reals de les Pymes, en relació amb la normativa  i el context legal.

  La Llei ha previst legalment, per mitjà de l’article 25 de la LSSIC, l’existència d’un tercer de confiança, que presti els serveis relacionats amb la conservació i arxiu en suport informàtic de les dades electròniques generades durant la creació i/o perfecció del contracte o aquelles que es deriven de qualsevol notificació electrònica, entre dues o més parts.

  Així doncs, Docpopuli pot actuar com a aquesta figura anomenada “tercer de confiança” que permet crear un entorn fiable i legal davant les relacions que poden tenir dues o més parts.

  La utilització fonamental en el pla jurídic dels tercers de confiança consisteix en la possibilitat de generar indicis o evidències electròniques, admissibles com proves en un judici.

  Docpopuli a l’actuar com a tercer de confiança entre les parts, compleix tots els requisits exigits per la llei en relació a la conservació documental (període no inferior a 5 anys) i compleix amb les característiques de perdurabilitat e inalterabilitat. Per altra banda mitjançant la signatura electrònica i el segell de temps, Docpopuli, garanteix la inalterabilitat del document des de que es va crear/enviar/ notificar.

  D’aquesta manera, Docpopuli es configura com un element essencial per a garantir la rebuda d’un missatge o notificació quan la part receptora assegura no haver-lo rebut i la part emissora haver-lo enviat.  Docpopuli té constància de l’enviament i/o recepció o no d’ un determinat contingut ja que quan és enviat a través d’aquest canal, tant emissor i receptor han de fer servir una clau personal i intransferible.

  Amb Docpopuli es poden eliminar les tradicionals notificacions en paper (burofax, acusament de rebuda, etc) essent igualment un canal  legal a tals efectes.

  No tinc DNI electrònic, puc usar Docpopuli?

  Si, no obstant pot requerir de verificacions addicionals per a autentificar la teva identitat. L'autentificació de la identitat és cabdal per al funcionament de Docpopuli, per això ens hi prenem tantes molèsties.

  Puc usar un certificat electrònic?

  Si, pots usar un certificat electrònic per a accedir a Docpopuli, actualment només permet l'ús de DNIe, però estem implementant l'acreditació amb CAMERFIRMA, i CATCert, molt aviat estaran disponibles.

  Puc començar a utilitzar Docpopuli immediatament?

  Si. Si et registres amb DNI electrònic pots començar automàticament a utilitzar Docpopuli, si et registres sense DNI electrònic pots requerir de verificacions addicionals per garantir que les dades facilitades són correctes.

  Puc utilitzar Docpopuli en un altre equip?

  Si mentre tinguis accés a Internet o Internet mòbil, no obstant, no pots obrir el mateix usuari en dos dispositius al mateix temps.

  Quant he de pagar per usar Docpopuli?

  Els serveis de Docpopuli són gratuïts per a la immensa majoria d'usuaris. Excepte per a alguns usuaris que necessitin funcionalitats Premium.

  Quant sabré que m'ha arribat un document?

  Si així ho desitges podràs configurar Docpopuli per tal que t'avisi amb un correu electrònic a l'adreça que ens hagis facilitat al registrar-te. Molt aviat també habilitarem l'enviament d'un missatge al teu mòbil per mitjà de whatsapp i en el moment que tinguem les aplicacions per a mòbil elles t'avisaran!

  Docpopuli és un correu electrònic?

  No, Docpopuli no és un correu electrònic, a diferència del correu electrònic, a Docpopuli només pots rebre documents dels emissors que sol·licitis. Per tant tampoc serà possible que rebis Spam. Docpopuli és un espai on-line segur on gestionar els teus documents importants.

  Quins navegadors d'Internet són compatibles amb Docpopuli?

  Docpopuli és compatible amb Internet Explorer (versió 9 o més), Mozilla Firefox, Safari, Chrome versions 2012 o superiors. No obstant recomanem la navegació amb Firefox o Chrome.

  És segur l’enviament de Documents a través de Docpopuli?

  Qualsevol enviament amb Docpopuli, és segur ja que utilitzem les més avançades tecnologies per a protegir, tant l’enviament, com el contingut, com la notificació de rebuda i lectura dels documents enviats a través d’aquest canal.

  Docpopuli compleix la Llei Orgànica de Protecció de Dades, té implantat el DNI electrònic, un sistema de Signatura digital avançada i el Segell de temps. A més utilitza els certificats EV SSL de màxim nivell (256 bits), fa servir servidors de màxima seguretat i fiabilitat i sistemes de xifratge tant per a les dades emmagatzemades, com per a les dades d’usuari.

  Podré enviar documents a entitats públiques o empreses per mitjà de Docpopuli?

  Sí, sempre que l'empresa/entitat hi estigui adherida i sempre que l'empresa/entitat permeti aquest mitjà com a vàlid.

  Què es necessita per a fer tràmits?

  Per a accedir als continguts de https://docpopuli.com cal un navegador i una connexió a Internet. S'aconsella una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768 píxels. Tanmateix, les mides de les fonts s'han definit amb unitats relatives de manera que s'ajusten automàticament a les dimensions de la teva pantalla, tant si uses una gran pantalla com si ho visualitzes des de mòbil o tauleta. El desenvolupament s'ha realitzat seguint pautes d'accessibilitat i usabilitat universals per a que tots els ciutadans, inclosos aquells amb algun tipus de discapacitat i amb independència del seu context de navegació, puguin accedir en igualtat de condicions.

  Què és un Certificat electrònic?

  És un certificat emès i signat electrònicament per una entitat amb capacitat per a fer-ho i que serveix per identificar una persona o empresa. A aquesta entitat se li sol anomenar de diferents formes com: autoritat de certificació, prestador de serveis de certificació, ... El certificat identifica una persona física o jurídica i amb una clau pública que se li assigna per a poder realitzar processos de signatura i/o xifrat. Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs en el certificat. D'una manera més formal, segons la Llei de Signatura Electrònica 59/2003, un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura (clau pública) a un signant i confirma la seva identitat .

  Què és la clau pública i la clau privada?

  La tecnologia actual fa servir, majoritàriament, en els processos de signat i xifrat, el que s'anomena criptogràfica asimètrica. Això vol dir que a cada usuari que vulgui signar i / o xifrar se li assignen dues claus, una pública i una altra privada. És convenient saber, que la clau que apareix en el certificat electrònic és només la clau pública. La clau privada no apareix en el certificat. Encara que la clau privada hagi pogut ser generada per la mateixa autoritat de certificació que va expedir el certificat, i es correspon només amb la clau pública que apareix en el certificat. L'Autoritat de Certificació no pot emmagatzemar en cap moment la clau privada. Així doncs cada certificat té associada una clau privada, però aquesta no apareix continguda al certificat. De vegades per error, es pensa que la clau privada ve també en el certificat. Sobretot en el cas que el certificat estigui en targetes. A la targeta sol venir tant el certificat com la clau privada, però es tracten de fitxers electrònics diferents.

  Quants tipus de certificats electrònics existeixen?

  Segons el context en que estiguem parlant, es parla de diferents tipus de certificats electrònics. De vegades, en lloc de parlar de tipus de certificats, es parla de perfils de certificadors. Així, atenent a la normativa, existeixen dos tipus de certificats electrònics fonamentals:
  • Certificat electrònics: és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat.
  • Certificat reconegut: és un certificat electrònic que compleix els requisits recollits en la Llei de Signatura Electrònica 59/2003 tant pel que fa al seu contingut, com en certes condicions que ha de complir el prestador de serveis de certificació. Atenent novament a la normativa, es parla de:
  • Certificat de persona física: és el que identifica una persona individual.
  • Certificat de persona jurídica: és el que identifica una entitat amb personalitat jurídica. Per exemple a una empresa.
  • Certificat d'entitat sense personalitat jurídica: és el que identifica una entitat sense personalitat jurídica. Per exemple a una comunitat de veïns. Atenent al suport del certificat, es parla de:
  • Certificat programari: és aquell que consisteix en un fitxer programari, que no té suport físic més que el mateix ordinador o servidor on s'instal·la.
  • Certificat de targeta: és aquell que es troba allotjat en una targeta.
  • Les anteriors tipologies de certificats no són les úniques que ens podem trobar, tot i que sí que són les més difoses.

  Què és la signatura electrònica?

  Se solen usar de forma indistinta els termes signatura electrònica i signatura digital. Així mateix, existeixen diferents definicions de signatura electrònica. Atenent novament a la normativa (Llei 59/2003 de signatura electrònica), es parla de tres tipus de signatura electrònica: • Signatura electrònica és el conjunt de dades en forma electrònica, consignades juntament amb altres o associades amb ells, que poden ser utilitzats com a mitjà d'identificació del signant. • Signatura electrònica avançada és la signatura electrònica que permet identificar el signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al signant de manera única ia les dades a què es refereix i que ha estat creada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu exclusiu control. • Signatura electrònica reconeguda és la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. Per a més aclariments respecte d'alguns dels conceptes emprats, es recomana acudir a la citada llei. La signatura digital no implica que el missatge està xifrat, és a dir, un missatge signat serà llegible en funció que estigui o no xifrat. En el cas de signatura electrònica avançada i reconeguda el procés sol ser el següent. El signant generarà mitjançant una funció, un "resum" o empremta digital del missatge. Aquest resum o empremta digital la xifrarà amb la seva clau privada i el resultat és el que es denomina signatura digital o electrònica, que enviarà adjunta al missatge original. Qualsevol receptor del missatge podrà comprovar que el missatge no va ser modificat des de la seva creació perquè podrà generar el mateix resum o mateixa empremta digital aplicant la mateixa funció al missatge. A més podrà comprovar la seva autoria, desxifrant la signatura digital amb la clau pública del signant el que donarà com a resultat de nou el resum o empremta digital del missatge. Diferència entre un certificat en targeta criptogràfica i un certificat en programari A més del tipus de suport, la diferència pràctica resideix en el lloc on s'emmagatzemarà la clau privada. Si el certificat se sol · licita en targeta, la clau privada no es podrà exportar de manera que es considera un mitjà més segur però amb l'inconvenient que no es podrà crear una còpia de seguretat. Si es demana un certificat programari, el certificat queda en el navegador, i es podrà exportar juntament amb les seves claus i per tant es podrà realitzar una còpia de seguretat.

  Un titular pot tenir més d'un certificat?

  Les persones físiques només podran tenir un certificat en vigor emès a nom i NIF, excepte, si els certificats són de diferents entitats emissores. Si sol·licita un de nou amb les mateixes dades el certificat que tenia anteriorment quedarà revocat i no podrà operar amb ell. Les persones jurídiques podran tenir emesos i en vigor, tants certificats com representants legals tinguin.

  Puc tenir diversos certificats instal·lats al navegador?

  Sí, pots tenir diversos certificats instal·lats en el seu equip, sempre que siguin de persones autoritzades diferents o emesos per diferents entitats. És recomanable que no s'excedeixi de 16 certificats per navegador.

  Puc tenir diversos certificats emmagatzemats en una targeta? No es tracta d'un fet habitual.

  De tota manera en una targeta es poden emmagatzemar diversos certificats.

  Quins sistemes de signatura electrònica s'admeten?

  Docpopuli actualment només admet DNIe.

  Com es pot comprovar que és un entorn segur?

  Es pot comprovar que el tràmit s'està realitzant en un entorn segur utilitzant els mecanismes de validació que ofereixen els navegadors. A l'accedir a una plana segura apareix un cadenat al costat de la barra d'adreces que permet validar el certificat del servidor, així com comprovar la identitat del titular del certificat (Docpopuli.com). A l' accedir a Docpopuli la barra de direccions es torna verda i en el camp Organització comencen a alternar-se els noms de Docpopuli i de GeoTrust (depenent del navegador)

  © L'equip de Docpopuli