Política de privacitat

Política de privacitat

Les presents condicions i clàusules regulen l’ús permès de les pàgines Web amb l’URL https://docpopuli.com, web corporativa i web d’usuaris, que gestiona Docpopuli,S.L.

Dades d’empresa

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei de Serveis de la societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa: Nom: Docpopuli Denominació social: Docpopuli, S.L. és una societat limitada inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a la fulla B-430439 Tomo 43456 Foli 129 amb  Domicili Social: c/ Santa Cristina, 7, Sallent – 08650- Barcelona.

Política de privacitat

Docpopuli compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que vostè ens faciliti, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, seran incorporades a un fitxer del que és responsable Docpopuli que està registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els informem que aquesta web utilitza cookies. En qualsevol cas, el titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Docpopuli, SL, amb domicili al carrer Santa Cristina, 7, 08650 Sallent - Barcelona.

Propietat intel·lectual i condicions d’ús de la web

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la nostra entitat, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estricament necessari per al seu correcte ús del Portal. Aquest drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual. Docpopuli es reserva la facultat d’executar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés, així com l’avís legal.

Responsabilitats

Docpopuli no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena produïts a l’usuari per aquest motiu.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest lloc és operat i controlat per Docpopuli,SL des les seves oficines a la ciutat de Sallent, Barcelona. Conseqüentment, totes les qüestions que puguin derivar de l’accés i / o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola. Els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que en dret els pugui correspondre, se sotmeten de manera irrevocable i incondicional, a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals espanyols per a resoldre qualsevol conflicte o qüestió que pogués sorgir en relació amb l’accés i / o ús d’aquest Lloc o de qualsevol dels continguts, elements o serveis que l’integren. En cas de dubte, pot sol·licitar més informació mitjançant el formulari de contacte.

 

© L'equip de Docpopuli